2010

Liebe, Lenz und Lenden, Veranstaltungszentrum FoRum / Rum

           

 

Platzlsingen, Tiroler Sängerbund Innsbruck

     

 

Wertungssingen, Konservatorium Innsbruck